Poznaj Smoleńsk

Wspólnota 2000 podpisała umowę o współpracy z rosyjską firmą Smoleńsk Travel, liderem turystyki przyjazdowej w Smoleńsku i regionie. Jedną z idei nawiązanej współpracy jest przybliżenie polskim turystom Smoleńska, ostatnio kojarzonego niemal wyłącznie ze zbrodnią katyńską i tragiczną katastrofą polskiego samolotu rządowego, w której zginęło 96 osób, z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

Pierwsze wzmianki o Smoleńsku pochodzą z 863 roku. Od 882 roku miasto wchodziło w skład Rusi Kijowskiej. Było ważnym ośrodkiem na historycznym szlaku handlowym nazywanym "od Waregów do Greków". W 1611 roku Smoleńsk był oblężony i zdobyty przez wojska Rzeczpospolitej. W tym czasie król polski Zygmunt III Waza powołał tu biskupstwo smoleńskie Kościoła katolickiego.

W starej części miasta, na prawym brzegu Dniepru, znajdują się wspaniałe zabytki sztuki sakralnej: cerkwie św. Piotra i Pawła, św. Jana, św. Michała Archanioła. Miłośników historii i architektury wojennej zainteresuje unikatowa dla tej części Europy fortyfikacja Smoleńska z XVII wieku, z bastionem Zygmunta III Wazy.

W podpisanej umowie obie strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań, by znacząco zwiększyć liczbę polskich turystów odwiedziających Smoleńsk. Jednocześnie zapewniają przyjeżdżającym serwis turystyczny na najwyższym poziomie oraz wszechstronną, profesjonalną opiekę.

< powrót